Protihlukové stěny hliníkové

Dodáváme a montujeme PHS z hliníkových panelů odrazivých, jednostranně nebo oboustranně pohltivých.

Panely jsou usazovány do ocelových nebo betonových sloupků, spára mezi sloupkem a panelem je utěsněna EPDM těsněním.

Díky široké škále barevných odstínů poskytují využití jak v silniční a železniční dopravě, pro nízkou hmotnost na mostních římsách, pro možnost ruční manipulace bez použití těžké techniky jsou vhodné do průmyslových a těžce dostupných objektů.

Nabízí také řešení pro únikové východy.