Úvod

Zvyšující se hluk z pozemních komunikací je stále častěji řešen pomocí protihlukových stěn (PHS).Vhodně zvoleným typem PHS, její výškou, délkou, materiálem a vzdáleností od zdroje hluku dochází k výraznému snížení hlukové zátěže.

Dodáváním a montážemi PHS přinášíme úlevu obyvatelům nejen u přetížených dálničních sítí a silnic v hustě obydlených místech, ale i majitelům rodinných domů u sportovních zařízení jako jsou hřiště, bazény, tenisová hřiště, závodní dráhy, dále u nákupních center či vlastníkům zahrádek, kteří nechtějí být svým okolím rušeni.

Poptávkou na trhu byl naší firmou vyvinut dřevěný oboustranně pohltivý protihlukový panel GD 2, který je průmyslově zaregistrován a splňuje podmínky ITT dané normou ČSN EN 14388. Akustické parametry panelu GD 2 jsou v kategorii A3/B3.