Pronájem pohltivých hliníkových panelů

Nabízíme pronájem, dodání a montáž pohltivých hliníkových panelů pro zbudování dočasných protihlukových stěn.

Výhodou je využití jejich vysoké akustické účinnosti po dobu stavebních prací či restaurování budov a následné odstranění z místa výstavby po ukončení prací.

Tyto dočasné stěny jsou budovány zejména v centrech měst a zástavbách, dále také u RD při opravách silničních komunikací. Uleví nejen od každodenního hluku z prováděných prací, ale i prašnosti.