Reference - 2016 Praha - Šárecké údolí

Projektová dokumentace, pilotové založení, dodání a montáž armatury, ocelové konstrukce, soklových panelů, dřevěných oboustranně pohltivých panelů GD2, statika , dodání a montáž atypického ocelového nosníku s výplní GD2, únikový východ. 

« Zpět k referencím