Reference - 2014 – Praha – Školní zimní stadion

Založení PHS na mikropilotách s betonovými monolitickými patkami  s vetknutou ocelovou konstrukcí. Výplň ze soklových panelů a dřevěných oboustranně pohltivých panelů GD2

« Zpět k referencím